Kinder Vakantie 3 Daagse - Veldhuizen de Balije

Informatie voor ouders


De KinderVakantie❸Daagse beleeft in de huidige vorm haar 6e editie! De stichting bestaat uit 5 personen: Dick, Joost, Jasper, Lenneke en Lonneke

De stichting laat de organisatie dit jaar over aan de stuurgroep KV3D, geleid door Dick, Lenneke, Jasper en Lonneke, die ook in 2017 weer geholpen worden door vele vrijwilligers.

Er is 1 locatie voor kinderen uit de Balije en Veldhuizen. Net als voor-gaande jaren is de KV❸D op het veld náást buurtspeeltuin de Balije.

De KV❸D is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, t/m groep 8 (schooljaar 2017-2018)

 • De activiteiten starten elke dag om 10.00 uur en duren tot 16.00 uur waarna de kinderen opgehaald kunnen worden zodat de vrijwilligers zich kunnen voorbereiden op de volgende dag.
 • Kinderen die in groep 6, 7 of 8 zitten (schooljaar 2017/2018), mogen (onder onze begeleiding!) blijven slapen van donderdag op vrijdag.
 • Voor eten en drinken tijdens de dagen wordt gezorgd. Het is niet toegestaan om zelf snoep mee te nemen.
 • Bij de indeling van de groepen wordt rekening gehouden met voorkeuren. Wij proberen zoveel mogelijk vriendjes of vriendinnetjes bij elkaar te plaatsen. Je kunt hiervoor 1 naam opgeven op het inschrijfformulier.
 • Wanneer kinderen zonder begeleiding komen en weer naar huis gaan, moet dit schriftelijk aan de groepsleiding worden gemeld.
 • De groepsleiding is graag op de hoogte van zaken als allergieën, medicijngebruik, enz. Op die manier kan er adequaat worden gehandeld. Graag op het inschrijfformulier aangeven.
 • Eventuele medicijnverstrekking en -bewaring mag alleen plaatsvinden door de EHBO of organisatie. Niet door groepsbegeleiders of andere kinderen.
 • Het is verstandig om uw kinderen oude kleding aan te doen. En stevig schoeisel.
 • Denk bij slecht weer aan een droog setje kleding en vooral bij mooi weer aan goede bescherming tegen de zon!
 • Wij werken het liefst met vrijwilligers die alle ❸ de dagen beschikbaar zijn!
 • Dit jaar vragen we (net als voorgaande jaren) een vergoeding van € 25 per kind voor deelname aan de KV3D. U-pas is 50%.
 • Veiligheid staat voorop. De 3-daagse gaat alleen door als er zich voldoende vrijwilligers hebben aangemeld voor begeleiding. Tijdens de 3-daagse zijn EHBO bevoegden aanwezig.
 • Tijdens de KV3D is de organisatie bereikbaar onder telefoonnummer 06-40402174 (Lenneke) of 06-20544469 (Jasper)