Groepsbegeleiders: waar moet je rekening mee houden ?    

  • Je hebt gedurende de 3 dagen van de KV3D de verantwoordelijkheid over de kinderen in je groep, maar natuurlijk ook voor alle andere kinderen die deelnemen aan de 3-daagse. Taken/ verantwoordelijkheden van een groepsbegeleider zijn: - de kinderen in de groep coachen, stimuleren; - zorgen voor plezier voor alle kinderen (sociale veiligheid voor ieder kind borgen); - positieve samenwerking, sfeer, actieve rol van iedere deelnemer; - (technisch) ondersteunen, aanwijzingen geven; - Veiligheid heeft de hoogste prioriteit: veilig/goed omgaan met gereedschappen,  opruimen, alert zijn op losse of uitstekende spijkers, etc.    Er is bevoegde EHBO (huisarts) aanwezig, maar ons streven is dat die de hele dag niets te doen heeft en kan helpen bij de andere activiteiten.- focus op onveilige situaties, stabiliteit van de hut, aan/afmelden van kinderen, etc.
  • Je kan groepsbegeleider zijn als je 14 jaar of ouder bent. Tot 18 jaar altijd onder begeleiding van een volwassen groepsbegeleider.
  • Vanaf 16 jaar mag je zowel dinsdag, woensdag als donderdagnacht blijven slapen. Vanaf 14 jaar mag je alleen donderdagnacht blijven slapen. Groepsbegeleiders die donderdagavond/nacht blijven hebben gedurende de gehele tijd de verantwoordelijkheid over hun groep.
  • Als je blijft slapen moet je zelf voor een tentje zorgen. In de buurtspeeltuin zijn geen slaapplaatsen. Iedereen slaapt op het terrein (het veld naast de buurtspeeltuin) van de KV3D. Dus als je geen tent hebt, zoek je een plek in een ‘leegstaande’ bouwhut van een jongere groep die niet blijft overnachten of ga je thuis slapen.
  • Tot 18 jaar niet drinken (alcohol) en roken, conform wetgeving NIX 18. Vrijwilligers ≥ 18 jaar mogen alcoholische dranken drinken, maar slechts met mate en niet in aanwezigheid van (jonge) kinderen. Dus de volwassen vrijwilligers nemen pas een biertje nadat de kinderen naar hun slaapplek in de hut zijn gegaan. De KV3D organisatie zorgt voor drank (sap/fris/wijn/bier), dus geen zelf meegebrachte drank.
  • Op het KV3D terrein en de buurtspeeltuin geldt een rookverbod. Als je toch wilt roken, zoek dan een rustig plekje buiten het terrein, waar geen kinderen bij zijn.
  • Het is van belang dat de groepsbegeleiders de volgende dag fit zijn in het belang van de kinderen. Uiterlijk op de volgende tijden zullen de vrijwilligers verzocht worden naar hun slaapplek te gaan:- begeleiders ≤ 16 jaar: 01.00 uur - begeleiders ≤ 18 jaar: 03.00 uur - begeleiders > 18 jaar: 04.00 uur.
  • Vanaf 03.00 uur zullen er “nachtwakers” aanwezig zijn, die gedurende de hele nacht wakker blijven voor toezicht en hulp. Het spreekt voor zich dat de ‘nachtwakers’ geen alcohol nuttigen, zodat ze altijd in staat zijn tot handelen (bijvoorbeeld autorijden).
  • Eventuele medicijnverstrekking en -bewaring mag alleen plaatsvinden door de EHBO of organisatie. Niet door groepsbegeleiders of andere kinderen.
  • Handhaven van regels gaat hopelijk op een natuurlijke manier. Als je iets ziet wat niet met het bovenstaande in overeenstemming lijkt, spreek de ander hier dan respectvol en constructief op aan. Als dit niet tot een oplossing leidt stem dan met de organisatie af om samen een oplossing te zoeken.