Informatie voor ouders

De KinderVakantie❸Daagse beleeft in de huidige vorm haar 7e editie! De stichting bestaat uit 6 personen: Nicole, Martijn, Tom, Evelyna, Jasper en Lonneke die ook in 2018 weer geholpen worden door vele vrijwilligers.

Er is 1 locatie voor kinderen uit de Balije en Veldhuizen. Net als voor-gaande jaren is de KV❸D op het veld náást buurtspeeltuin de Balije.

De KV❸D is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, t/m groep 8 (schooljaar 2018-2019)

 • De activiteiten starten elke dag om 10.00 uur en duren tot 16.00 uur waarna de kinderen opgehaald kunnen worden zodat de vrijwilligers zich kunnen voorbereiden op de volgende dag.
 • Kinderen die in groep 6, 7 of 8 zitten (schooljaar 2018/2019), mogen (onder onze begeleiding!) blijven slapen van donderdag op vrijdag.
 • Voor eten en drinken tijdens de dagen wordt gezorgd. Het is niet toegestaan om zelf snoep mee te nemen.
 • Bij de indeling van de groepen wordt rekening gehouden met voorkeuren. Wij proberen zoveel mogelijk vriendjes of vriendinnetjes bij elkaar te plaatsen. Je kunt hiervoor 1 naam opgeven op het inschrijfformulier.
 • Wanneer kinderen zonder begeleiding komen en weer naar huis gaan, moet dit schriftelijk aan de groepsleiding worden gemeld.
 • De groepsleiding is graag op de hoogte van zaken als allergieën, medicijngebruik, enz. Op die manier kan er adequaat worden gehandeld. Graag op het inschrijfformulier aangeven.
 • Eventuele medicijnverstrekking en -bewaring mag alleen plaatsvinden door de EHBO of organisatie. Niet door groepsbegeleiders of andere kinderen.
 • Het is verstandig om uw kinderen oude kleding aan te doen. En stevig schoeisel.
 • Denk bij slecht weer aan een droog setje kleding en vooral bij mooi weer aan goede bescherming tegen de zon!
 • Wij werken het liefst met vrijwilligers die alle ❸ de dagen beschikbaar zijn!
 • Dit jaar vragen we (net als voorgaande jaren) een vergoeding van € 25 per kind voor deelname aan de KV3D. U-pas is 50%.
 • Veiligheid staat voorop. De 3-daagse gaat alleen door als er zich voldoende vrijwilligers hebben aangemeld voor begeleiding. Tijdens de 3-daagse zijn EHBO bevoegden aanwezig.
 • Tijdens de KV3D is de organisatie bereikbaar onder telefoonnummer 06-20544469 (Jasper)