Sponsoren

Zonder de bijdrage van onze sponsoren kunnen wij niet draaien! 

Sponsoren gezocht

Draagt u de KInderVakantie3Daagse een warm hart toe, kunt u ons ondersteunen financieel of met sponsoring in natura? Wij zijn blij met -bijna- alles. 

 KinderVakantie3Daagse@gmail.com