Stichting KinderVakantie3Daagse (KV3D)

Sinds het voorjaar van 2012 vormen wij een zelfstandig stichtingsbestuur. Samen met onze partners , waaronder de gemeente Utrecht, stichting Welzaam en vele vrijwilligers verzorgen wij het kindervakantiewerk in deze wijk. In 2018 is er afscheidt genomen van de 3 oorsprokelijke bestuursleden en is het bestuur weer uitgebreid tot 4 personen.

Onze stichting is notarieel vastgelegd en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel - KV3D

Stichting KinderVakantie3Daagse
Het doel van de KinderVakantie3Daagse is een groep van ca. 120 kinderen 3 dagen lang een feest te bieden van sport, spelen, vriendschap, uitleven, bouwen en ontspanning. Alles wat we doen als vrijwilligers en organisatie staat in teken van dit streven. We onderschrijven het initiatief in De Balije van ‘Vreedzaam speelklimaat’ en handelen hier naar.

De KV3D draait op vrijwilligers. In de voorbereiding, maar vooral ook tijdens de 3 daagse door de kinderen te begeleiden bij bouwen, spelen en genieten. Het gaat primair om de kinderen, maar natuurlijk hopen we ook dat de vrijwilligers een hele leuke tijd hebben, genieten en het volgende jaar weer behulpzaam willen zijn.

Hierbij hanteren we onderstaande kaders. Niet bedoeld om te betuttelen, maar wel om misverstanden te voorkomen en er voor iedereen een leuke 3-daagse van te maken.

  • Alles staat in het teken van de kinderen. Dit kunnen we niet alleen en hebben iedereen en elkaar hierbij nodig.
  • Iedereen is welkom. Natuurlijk maken we geen enkel onderscheid. We gaan respectvol met elkaar om en onthouden ons volledig van discriminatie, intimidatie, denigrerende of seksueel getinte uitingen. Daarnaast tonen we ook respect voor onze omgeving, accommodaties (bouwspeeltuin) en de materialen die we gebruiken.
  • Kijken naar wat iemand wel kan in plaats van wat iemand niet kan. We denken in oplossingen/mogelijkheden in plaats van problemen/risico’s
  • Wat je zelf niet doet, daar kun je anderen ook niet mee inspireren. Geef het goede voorbeeld. Behandel anderen zoals je ook zelf het liefst behandeld zou willen worden.
  • We denken niet alleen aan onze eigen belangen, maar nadrukkelijk ook aan die van onze partners; onze sponsoren (PLUS supermarkt, Rietveld pallets), Stichting Welzaam, bouwspeeltuin De Balije, gemeente Utrecht, alle omwonenden.

Bestuur Stichting KinderVakantie3Daagse (KV3D)

Bestuurslid


Nicole Wevers



Bestuurslid


Lonneke de Jong

Bestuurslid

Jeroen de Bruin

Bestuurslid


Tom van Wijk